جزوه

دانلود جزوه

جزوه یا خلاصه کتاب یه نوع کتاب بدون جلد (یعنی بدون جلد یا جلد گالینگور) است. یک جزوه ممکن است شامل یک ورق کاغذ باشد که در دو طرف چاپ شده و به نصف، یک سوم یا یک چهارم تا شده باشد.

خرید جزوه

استاندارد بین المللی یونسکو برای آمار تولید کتاب و انتشارات توسط یونسکو، جزوه را به عنوان یک نشریه چاپی و غیر ادواری با حداقل 5 و حداکثر 48 صفحه، بدون صفحه جلد، که در یک کشور خاص منتشر شده و در دسترس عموم قرار می گیرد، تعریف کرده است. و کتابی به عنوان توصیف یک اثر چاپی غیر ادواری حداقل 49 صفحه، بدون صفحات جلد. با این حال، تعاریف یونسکو فقط برای هدف خاص جمع آوری آمار تولید کتاب خود استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–16 از 144 نتیجه

  خلاصه فلسفه علم روانشناسی ماریو بونژه

  دانلود خلاصه فلسفه علم روانشناسی ماریو بونژه

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 3
  خلاصه روانشناسی رشد

  دانلود خلاصه روانشناسی رشد

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 0
  جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی

  دانلود جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 7
  جزوه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

  دانلود خلاصه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 9
  جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی

  دانلود جزوه مقدمات تکنولوژی آموزشی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 0
  خلاصه کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان

  دانلود خلاصه کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 4
  جزوه حقوق بین الملل عمومی

  دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 59
  جزوه مقدمه علم حقوق

  دانلود جزوه مقدمه علم حقوق

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 17
  جزوه اندیشه اسلامی 2

  دانلود جزوه اندیشه اسلامی 2

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 2294
  جزوه اندیشه اسلامی 1

  دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 3466
  جزوه مبانی سنجش از دور

  دانلود جزوه مبانی سنجش از دور

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 16
  جزوه پرستاری بهداشت روان

  دانلود جزوه پرستاری بهداشت روان

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 15
  جزوه نوروآناتومی

  دانلود جزوه نوروآناتومی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 11
  جزوه فعل و انفعالات میکروبی

  دانلود جزوه فعل و انفعالات میکروبی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 1
  جزوه فارماکوگنوزی ۱

  دانلود جزوه فارماکوگنوزی 1

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 6
  جزوه طیف سنجی مولکولی

  دانلود جزوه طیف سنجی مولکولی

  ۹,۹۰۰ تومانتعداد فروش : 2