بازدید: 123 بازدید
دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد

یکی از سوالات پرتکرار داوطلبان شرکت در کنکور سراسری این است که دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد تا بتوانند برای قبولی در این دانشگاه تلاش کنند. با توجه به این حداقل رتبه قبولی برای دانشگاه تهران در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به همین دلیل آن برای داوطلبان عزیز بیان خواهیم کرد.

 

در گروه آزمایشی ریاضی دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد؟

داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی یکی از پرطرفدارترین گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری هستند که قصد دارند در دانشگاه تهران قبول شوند. این دسته از داوطلبان می‌توانند طبق اطلاعات جدول زیر در دانشگاه تهران تحصیل کنند.

 

سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲99منطقه 1مردمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1301منطقه 1زنمهندسی عمراندانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1421منطقه 1زنریاضیات و کاربردهادانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1421منطقه 1زنریاضیات و کاربردهادانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1456منطقه 1مردمهندسی نقشه‌برداریدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1578منطقه 1زنمهندسی شیمیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1753منطقه 1مردفیزیک مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1753منطقه 1مردفیزیک مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1963منطقه 1زنفیزیکدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1963منطقه 1زنفیزیکدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2765منطقه 1زنعلوم مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2765منطقه 1زنعلوم مهندسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2954منطقه 1مردمهندسی شهرسازیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲3150منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲3150منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲3150منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲910منطقه 2زنعلوم کامپیوتردانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2060منطقه 2مردمهندسی پلیمردانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2060منطقه 2مردمهندسی پلیمردانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2060منطقه 2مردمهندسی پلیمردانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2147منطقه 2زنمهندسی مواد و متالورژیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲3825منطقه 2زنکارشناسی چندرسانه‌ایدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲5710منطقه 2مردآماردانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲350منطقه 3زنمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲350منطقه 3زنمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲350منطقه 3زنمهندسی برقدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲561منطقه 3مردمدیریت بازرگانیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲824منطقه 3مردمهندسی مکانیکدانشگاه تهرانروزانه
سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲7215منطقه 1مردعلوم و مهندسی آبدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲7215منطقه 1مردعلوم و مهندسی آبدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2247ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم مهندسیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)روزانه

 

در گروه آزمایشی ریاضی دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد

 

سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲825منطقه 3مردمدیریت مالیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲825منطقه 3مردمدیریت مالیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲480ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمدیریت بازرگانیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲825منطقه 3مردمدیریت مالیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲825منطقه 3مردمدیریت مالیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای ثبت‌نام دانشگاه تهران روی لینک کلیک کنید.

 

در گروه آزمایشی تجربی دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد؟

شما برای این که بدانید در گروه آزمایشی تجربی دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد می‌توانید اطلاعات خوبی را از جدول زیر پیدا کنید. این اطلاعات بر اساس نتایج کنکور سال‌های اخیر گردآوری شده است.

سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲5177منطقه 1مردزیست فناوریدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲5572منطقه 2زنزیست فناوریدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲11720منطقه 1مردزیست‌شناسی جانوریدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1423منطقه 1زنروانشناسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲706منطقه 1زندامپزشکی- دکتریدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲7856منطقه 1مردشیمی کاربردیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲5402منطقه 1زنشیمی محضدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲3090منطقه 3مردزیست‌شناسی سلولی مولکولیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲9727منطقه 1مردزیست‌شناسی گیاهیدانشگاه تهرانروزانه

 

برای اطلاع از شرایط ثبت‌نام دانشگاه تهران بدون کنکور روی لینک کلیک کنید.

 

در گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد؟

اگر داوطلبان گروه‌های آزمایشی انسانی هستید و می‌خواهید در دانشگاه ه تهران قبول شوید می‌توانید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که رتبه‌های زیر را به دست بیاورید.

سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1070منطقه 1مردمترجمی زبان عربیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲7605منطقه 1زنفقه و حقوق شافعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲4930ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردفقه و حقوق شافعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲7605منطقه 1زنفقه و حقوق شافعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲4930ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردفقه و حقوق شافعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲15706ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردادیان و عرفاندانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲1057ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنتاریخ تمدن و ملل اسلامیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲615ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زناقتصاددانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲13000منطقه 3مردفلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲304ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنجامعه‌شناسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2514ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲3623ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردعلوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲5117منطقه 1زنعلوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲6512منطقه 2مردعلوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲8023منطقه 3زنعلوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2754ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم سیاسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2514ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2012منطقه 3زنمدیریت بازرگانیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲4312ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم قرآن و حدیثدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲7215ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنباستان‌شناسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲9521ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنبرنامه‌ریزی اجتماعی و تعاوندانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2713ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردتاریخدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲4512ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمردم‌شناسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲276ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمشاورهدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲821ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم تربیتیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2067ایثارگر (25 درصد ظرفیت)زنعلوم ورزشیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲832منطقه 1زنزبان و ادبیات فارسیدانشگاه تهرانروزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲127ایثارگر (25 درصد ظرفیت)مردمدیریت مالیدانشگاه تهرانروزانه

 

در گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد

 

سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲2945منطقه 1زنمدیریت مالیدانشگاه تهران (محل تحصیل قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲978ایثارگر (5 درصد ظرفیت)زنحسابداریدانشگاه تهران (محل تحصیل قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲4573ایثارگر (5 درصد ظرفیت)مردحسابداریدانشگاه تهران (محل تحصیل قم)نوبت دوم
سال تحصیلیرتبه در سهمیهسهمیه قبولیجنسیترشتهدانشگاهنوع دوره
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲4042منطقه 1زنفلسفهدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲11620منطقه 2مردفلسفهدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲6110ایثارگر (5 درصد ظرفیت)زنفلسفهدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)روزانه

 

برای اطلاع از لیست رشته‌های دانشگاه تهران روی لینک کلیک کنید.

 

سوالات متداول

مزایای تحصیل در دانشگاه تهران چیست؟

دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه علمی کشور، دانشکده‌های زیادی دارد و شما می‌توانید در آن‌ها تحصیل کنید. این دانشگاه جایگاه علمی بالایی دارد و به عنوان یکی از قطب های علمی کشور شناخته می‌شود. شما با تحصیل در این دانشگاه می‌توانید خیلی راحت در دانشگاه‌های بین‌المللی قبول شوید.

 

در مناطق مختلف کشور دانشگاه تهران چه رتبه ای می‌خواهد؟

حداقل رتبه مورد نیاز دانشگاه تهران در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به طوری که شما با رتبه متوسط زیر هزار می‌توانید در رشته‌های خوب این دانشگاه قبول شوید.

 

آیا دانشگاه تهران بدون کنکور نیز دانشجو قبول می‌کند؟

بله؛ شما می‌توانید در این دانشگاه بدون شرکت در کنکور سراسری تنها از طریق سوابق تحصیلی قبول شوید.

ادامه مطلب